logo

 

 

 

 

 

Mjukvaruutveckling

Vi erbjuder framför allt spetskompetens inom området inbyggda realtidssystem med flera års industriell erfaranhet. Vi tillhandahåller också tjänster inom applikationsutveckling av allmännare slag för i första hand Windowsmiljöer.

Följande kompetens finns:

Realtidssystem

Hårdvara: Motorola Coldfire 52XX, Microship PIC 16F87X.
Operativsystem: SuperTask, eCOS.

Applikationsutveckling

Språkkännedom: C, C++, C#, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL, UML, XML.
API/bibliotek: Quantum Leaps QP, Microsoft .NET Framework, Berkley Sockets, Winsock, OpenGL, SDL, GLUT, JFC, MFC, STL, Swing.

Programkännedom

Visual Studio, Lauterbach Trace32, Subversion, SourceSafe, Officepaketet, FrameMaker, MPLAB, Wireshark, JavaDoc, Rational Rose, Visio, Matlab, Emacs, WebEx, Doxygen.

 

 

© Limebite 2008